Bomby spadające rankiem 1 września 1939 r. na polskie wsie i miasta były zarówno sygnałem rozpoczętej przez Niemców wojny, jak i zapowiedzią trwającego ponad pięć lat koszmaru okupacji, naznaczonego codziennym terrorem, represjami oraz zbrodniami. Zgodnie z rozkazami Adolfa Hitlera agresorzy dążyli bowiem nie tylko do odniesienia zwycięstwa militarnego, ale także do wyniszczenia ludności cywilnej.

Równocześnie z oddaniem pierwszych strzałów w kierunku Wielunia oraz Westerplatte przez pancernik Schleswig-Holstein, bez wypowiedzenia wojny i ogłoszenia mobilizacji, wojska niemieckie zgodnie z planem Fall Weiss, uderzyły na Polskę na całej długości polsko-niemieckiej granicy oraz z terytorium Moraw i Słowacji, co spowodowało iż łączna długość frontu wyniosła ok. 1600 km stawiając Polskę w niekorzystnym położeniu strategicznym. Atak był wspomagany zorganizowanymi nalotami bombowymi Luftwaffe na większość miast polskich, węzłów kolejowych i osiedli fabrycznych.

1 września lotnictwo niemieckie atakowało Gdynię, Puck i Hel. Intensywne bombardowania dotknęły rejon południowej Wielkopolski i Górnego Śląska, Tczew, Częstochowę, Kraków oraz Grodno. Symbolicznym wydarzeniem z pierwszych dni wojny była obrona Poczty Polskiej w Gdańsku. Poczta została zdobyta po 14 godzinach zaciekłych walk, a jej obrońcy rozstrzelani.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Ignacy Mościcki wydał odezwę, w której po oświadczeniu o niesprowokowanej agresji Niemiec przeciwko Polsce wezwał naród do obrony wolności i niepodległości kraju.

„Nigdy więcej wojny” – taki napis widnieje na Westerplatte, gdzie 1 września 1939 r. o godz. 4.45 nad ranem niemiecki pancernik „Schleswig-Holstein” oddał pierwszą salwę w kierunku polskiej składnicy broni. Ten podstępny atak był początkiem jednego z najtragiczniejszych i najtrudniejszych okresów w ponad 1000-letniej historii naszego kraju. Blisko 6 mln polskich obywateli straciło życie, stanowiło to 17,1 proc. całego społeczeństwa.
/muzeum1939.pl/IPN.

Kochani, ruszamy ponownie w góry
tym razem najwyższy szczyt Schwarzwaldu Feldberg 1.493 m.n.p.m.
24.08.2019 zbiórka godz.11.30 Wanderparkplatz Radschert in Todnauberg 47°51'31"N 7°56'28"O
Trasa 15 km, przewyższenie ok.500m
wędrówka 5,5 h, kondycja b.dobra, prowiant
wyruszamy przy dobrej pogodzie, zapraszamy

Kochani w niedzielę wielkanocną o 12.30 ruszamy z Ehrenkirchen na wycieczkę do domku myśliwych, zabieramy prowiant i już nieco wypchane brzuchy świątecznym śniadaniem, by zgubić trochę kalorii na kolację. Kto ma czas i ochotę zapraszamy. Zbiórka parking przy Lairenstr.20 Ehrenkirchen 79238 /fot.F.Lorenz/

Costume of Polish szlachta (nobility), c. 18th century. /ilovepoland/

Ukończono zdjęcia do największej polskiej produkcji ostatnich lat - "Legionów" Dariusza Gajewskiego. Film w kinach już we wrześniu tego roku. W roli głównej Sebastian Fabijański .

Filmowa superprodukcja "Legiony" to porywającą opowieść o chłopakach i dziewczynach z legionowego pokolenia lat 1914-1916, które wywalczyło Polsce niepodległość. "Legiony" to kino przygodowe w najlepszym wydaniu, zrealizowane przy użyciu najnowocześniejszych technik filmowych. Opowieść o młodych ludziach, którzy nie wahali się, by rzucić się w wir walki o odzyskanie państwowości, ale także o tych, którzy dopiero zrozumieli, że tylko w wolnej Polsce zrealizują swoje marzenia.

/film.interia.pl/

Kochani Państwo, przekazujemy życzenia od Fundacji Serca dla Maluszka ❤ mającej jako podopiecznych chore i cierpiące dzieci, a które również Państwo wraz z Klubem Sobieski Freiburg e.V. wspieracie. Dziękujemy bardzo ❤

POLONIA MUSIC FESTIVAL 2019 m.in.

During World War II 84% of Warsaw was destroyed. Dramatic snaps in colour show the centre of the city, including Śródmieście, Old Town and meaningful empty space after the Jewish Ghetto. The photos were taken by New York photographer Henry N. Cobb during his stay in Warsaw, Poland in the summer 1947.

NIEDZIELA 31.03.2019.

 

Zapraszamy Państwa na wycieczkę na Wyspę Kwiatów Mainau na Jeziorze Boedeńskim. Zobaczymy jak natura budzi się do życia, samych tulipanów jest na niej ok.400 gatunków, m.in. sekwoje, dom motyli, w którym podziwiać można różne gatunki tych pięknych owadów, swobodnie fruwających wśród egzotycznych roślin.

 

》wyjazd godz.10.30 parking Aldi przy Bauhaus Basler Landstr.113 Freiburg 79115

 

》cena 17€/bilet grupowy od 10 osób

 

》zabieramy prowiant na cały dzień

 

》dla niezmotoryzowanych także możliwość info tech. Waldemar Szymoniak Facebook

 

》warunek wyjazdu słoneczna aura

Zamordowany 13 marca 1945 roku w obozie Mauthausen-Gusen.

Kazimierz Prószyński urodził się 4 kwietnia 1875 w Warszawie.

Polski przedsiębiorca, operator filmowy, reżyser, inżynier oraz wynalazca. Konstruktor pionierskich aparatów kinematograficznych oraz kamer filmowych. Pionier polskiej oraz światowej kinematografii. Za wkład polskiego wynalazcy na tym polu uznaje się wynalezienie systemu umożliwiającego równomierny, skokowy przesuw taśmy filmowej minimalizujący drgania, eliminację wady migotania obrazu podczas emisji filmu dzięki wynalezieniu obturatora oraz skonstruowanie pierwszej ręcznej i automatycznej kamery filmowej pozbawionej statywu – aeroskopu. Przez wiele lat zarówno osoba Kazimierz Prószyńskiego jaki i jego wkład w rozwój kinematografii pozostawał zapomniany.
Podczas okupacji Polski podjął działalność konspiracyjną. Został wówczas po raz pierwszy aresztowany, ale po 10 dniach został zwolniony. Wynalazca wraz z żoną Dorothy i córką został ponownie aresztowany przez Niemców w trakcie trwania powstania warszawskiego. 22 sierpnia 1944 roku wywieziony został do obozu koncentracyjnego w Gross-Rosen. Zmarł jako więzień numer 129957 w wieku 70 lat w Niemieckim obozie koncentracyjnym Mauthausen-Gusen.

/milczacyswiadkowie/

Kochani Państwo z wiosną zaczynamy Wanderungi, na początek lekki rekonesans:

23.03.19. zbiórka 13.00.
parking u podnóża zamku w Staufen przy zbiegu ulic Krozingerstr. i Bahnhofstr.
Droga panoramiczna wokół Staufen 3,5 h + restauracja Probst´s Strauße dla chętnych, trasa lekka, ok.7 km, przewyższenie 218m
Wygodne buty, woda plus dobry humor i wyruszamy przy dobrej pogodzie w teren.

1 marca🇵🇱

Obrona niepodległości wobec sowietyzacji Polski po 1944 r. była najważniejszym celem Żołnierzy Wyklętych – polskiego podziemia niepodległościowego. Do 1963 r., gdy zginął ostatni z „wyklętych” Józef Franczak „Lalek”, przez konspirację antykomunistyczną przewinęło się do 300 tys. osób.

W latach 1944-56 wskutek terroru komunistycznego w Polsce śmierć poniosło – jak szacuje IPN – ok. 50 tys. osób (inne szacunki historyków mówią, że nie więcej niż ok. 20 tys.), które zginęły na mocy wyroków sądowych, zostały zamordowane lub zmarły w siedzibach Urzędów Bezpieczeństwa i Informacji Wojskowej, więzieniach i obozach, a także zginęły w walce lub w trakcie działań pacyfikacyjnych. Ciała ofiar grzebano m.in. w utajnionych i w większości nieznanych do dziś miejscach – na i w pobliżu cmentarzy, w pobliżu siedzib aparatu bezpieczeństwa, w lasach i na poligonach wojskowych.

Do tragedii Żołnierzy Wyklętych nawiązuje data ich Dnia Pamięci, która upamiętnia rocznicę stracenia z rąk funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa kierownictwa IV Komendy Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”. 1 marca 1951 r. szefowie IV Zarządu Głównego ppłk Łukasz Ciepliński, mjr Adam Lazarowicz, por. Józef Rzepka, kpt. Franciszek Błażej, por. Józef Batory, Karol Chmiel i mjr Mieczysław Kawalec ponieśli śmierć w stołecznym więzieniu na ul. Rakowieckiej. W budynku dawnego więzienia na warszawskim Mokotowie działa obecnie Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL.

https://muzeumzolnierzywykletych.pl/
/nczas.com/

CZY ROZUMIEMY HYMN POLSKI?

Śpiewają go wszyscy, a wytłumaczyć potrafią nieliczni. O czym tak naprawdę jest "Mazurek Dąbrowskiego"?

Pierwsza zwrotka hymnu nawiązuje do ostatniego rozbioru Polski. Po klęsce insurekcji kościuszkowskiej, w 1795 terytorium Rzeczypospolitej zostało całkowicie rozdzielone pomiędzy Rosję, Prusy i Austrię. Zwrotka wyraża zatem patriotyzm i wiarę w odzyskanie niepodległości.

Po III rozbiorze Rzeczypospolitej znaczna liczba polskich żołnierzy wyemigrowała do Francji i Włoch. W styczniu 1797 generał Jan Henryk Dąbrowski na mocy umowy z rządem lombardzkim, w porozumieniu z Francuzami, utworzył Legiony Polskie. W refrenie autor, który współtworzył Legiony, wyraził nadzieję powrotu do Polski pod dowództwem gen. Dąbrowskiego.

Nadzieja legionistów na powrót do Polski była jednak związana z walkami prowadzonymi pod zwierzchnictwem generała Napoleona Bonaparte, który już wówczas odnosił sukcesy wojskowe w północnych Włoszech, a kilka lat później rządził Francją. W drugiej zwrotce (a trzeciej zwrotce w rękopisie Wybickiego) hymnu autor wyraził przekonanie, iż z pomocą Bonapartego żołnierze podążając z zachodu poprzez rzekę Wartę i południa poprzez Wisłę byliby w stanie przywrócić niepodległą Polskę.

Trzecia zwrotka (druga według oryginalnego rękopisu) nawiązuje do Stefana Czarnieckiego, dowódcy polskiego w czasie potopu szwedzkiego w XVII wieku i m.in. przeprawy na wyspę Als.

W oryginalnym rękopisie Wybickiego występuje czwarta zwrotka, której brak we współczesnym hymnie. W zwrotce tej autor doradza, iż jedynym warunkiem obronienia się przed dwoma największymi zaborcami, tj. Prusami (Niemiec) i Rosją (Moskal), będzie ogólnonarodowa zgoda.

Czwarta zwrotka (piąta według rękopisu) stanowiła dla pozostających na emigracji legionistów obraz Polaków pozostających w Ojczyźnie i wysłuchujących tarabanu na znak zbliżających się polskich wojsk. Roman Kaleta zwraca uwagę, że aby oddać intencje autora fragment - Już tam ojciec do swej Basi mówi zapłakany... powinien być rozumiany - Już tam ojciec do swej Basi mówi zapłakanej. W wielu gwarach końcowe -ej było i jest wymawiane i zapisywane jako -y, np. zamiast z bożej łaski - z boży łaski, zamiast waszej starej matki - waszy stary matki, czyli zapis y jako ścieśnionego -|e| końcówki -ej.
Nie jest też prawdopodobne, aby autor pisząc pieśń patriotyczną, która miała zagrzewać do walki, umieścił w niej, wbrew istniejącym stereotypom właściwych zachowań mężczyzn i kobiet, postać zapłakanego dojrzałego mężczyzny.

W szóstej zwrotce (w rękopisie) Józef Wybicki nawiązał do Tadeusza Kościuszki, zwycięskiego dowódcy z bitwy pod Racławicami w czasie powstania w 1794 r. Wyraził również ufność w Opatrzność Bożą.

Podsumowując, słowa Pieśni Legionów Polskich we Włoszech nawiązywały do wzniosłych wydarzeń z dziejów polskiego oręża oraz współczesnych zwierzchników wojskowych, w których pokładano nadzieję na powrót do Ojczyzny i odzyskanie niepodległości.

/polskaagencjainformacyjna/

 

Kochani KLUB SOBIESKI FREIBURG e.V.

zaprasza Was serdecznie na wyjazdowe WALENTYNKI  

UWAGA! zagramy miłosną noc gościnnie w restauracji Brandenkopf 💜
ZAPRASZAMY naszą Polonię z okolic Freiburg, Offenburg,Gengenbach,Lahr,Biberach,Haslach, Hausach,Elzach,Zell,Achern,Baden-Baden itd.
Imprezę poprowadzi muzycznie...DJ Satti !💚

Info:
♡ 10€ wejście/Eintritt START 21.00. 
♡ menu: barszcz, gołąbki, bigos, TYSKIE 
♡ rezerwacja pokoi dla chętnych 29€/os.
♡ rezerwacje stolików i pokoi Klub Sobieski 
Freiburg e.V. DE33 6805 0101 0013 6967 24

03.02.2019 godz.15.00. ✈ "DYWIZJON 303"

Grillhaus Wirbelsturm Wiesentalstr.2 Freiburg Klub Sobieski Freiburg e.V. zaprasza tych, którzy nie mieli okazji zobaczyć ekranizacji filmu Dywizjon 303🇵🇱 wstęp gratis Prosimy w ramach kosztów eksploatacyjnych zakupić piwko bądź zjeść np.pizzę. Dystrybucja filmu w miejscu dzięki uprzejmości:

☆Klub Sobieski Freiburg e.V.

☆sprzęt i obsługa techniczna Krzysiu Cichoń

K A R N A W A Ł 2019     K A R N E V A L 2019

19.01.2019

21:00-3:00

pierwsze 30 osób otrzymuje wystrzałowe karnawałowe okulary

3 osoby najlepsze na parkiecie wygrywają duże Tyskie

10EUR wstęp: kasa czynna przed impreza badz przelew Klub Sobieski Freiburg e.V. DE33 6805 0101 0013 6967 24 z imieniem i nazwiskiem

w tytule karnawal 19.01.2019 

parking gratis

Z A P R A S Z A M Y !

100-lecie odzyskania niepodległości

Sprawa bliska sercom wszystkich Polaków

 

Narodowe Święto Niepodległości to dla Polaków jedno z najważniejszych świąt państwowych.  

Po 123 latach zaborów – niewoli naznaczonej walką, cierpieniem i wysiłkiem wielu pokoleń Polek i Polaków – nasz kraj odzyskał suwerenność.

fot.M.Kosek

10.11.2018 organizuje wyjazd do obozu koncentracyjnego Natzweiler-Struthof.
Natzweiler – niemiecki obóz koncentracyjny, założony we wcielonej do Rzeszy Alzacji, w Wogezach, w miejscu zwanym Struthof, koło wioski Natzwiller, gdzie zlokalizowano pokłady rzadkiego różowego granitu. Położony w bajecznej scenerii ok.800 m.n.p.m.
Przez obóz przeszło ok. 45 tys. więźniów, także Polaków, liczbę ofiar szacuje się na 6 do 12 tys.; przeprowadzano w nim zbrodnicze eksperymenty pseudomedyczne we współpracy z ówczesnym niemieckim Uniwersytetem Rzeszy w Strasburgu.

wyjazd 10.30. parking Aldi na przeciwko Real Freiburg Haid, 90 km, ok.1,30 jazdy; 6€ wstęp,
zwiedzanie obozu oraz muzeum, zapalimy znicze przy pomniku pomordowanych, w tym wielu naszych rodaków🇵🇱
chętnych prosimy o zgłoszenia osobiste Tel.076113732194, a także o możliwości zabrania kogoś ze sobą w zamian za pokrycie części kosztów paliwa.
Zabieramy termosy z kawą i herbatą oraz prowiant, powrót tego samego dnia, odwiedzimy po drodze pola bitewne I wojny światowej Lingenkopf

z okazji 100 lecia Odzyskania przez Polske Niepodleglosci od Polonii z Wiednia

14.10.2018 sukces Piotra Wosnitza z Bonndorf półmaraton, świetny czas 1:54:28 
Nasi potrafią GRATULACJE 🇵🇱DUMA 🇵🇱

Drodzy Państwo, kolejny Wanderung po pięknym Schwarzwaldzie w sobotę 13.10.18. zbiórka 13.30 wjazd do Hinterzarten, niedaleko Freiburga, parking po lewej stronie.
Opis wycieczki: przepiękne okolice Hinterzarten, długość 10km, trasa średnia, przewyższenie 327 m.n.p.m., trasa max 3 godz.
Po wędrówce jemy w restauracji z polską obsługą i wyśmienitą kuchnią w Hinterzarten, dla chętnych prosimy o zgłoszenia T.076113732194 w związku z zamówieniem. SERDECZNIE ZAPRASZAMY.

nadeszły do nas takie miłe pozdrowienia od Polonii Villingen Schwenningen:
🇵🇱Polonia w Villingen Schwenningen jest jedyną w swoim rodzaju, wczorajsza impreza pozostawia kolejne wspomnienia, dla których warto żyć. Dziękujemy, że mogliśmy się wspólnie bawić i zapraszamy Polonię Freiburg do NAS na kolejną imprezę.
Andrzejki 24.11.2018🇵🇱 godz.18.🇵🇱 Wildpark im Hölzle 9 78054 Villingen-Schwenningen🇵🇱

 

"Jan Sobieski podówczas marszałek i hetman wielki koronny ścigając Tatarów grasujących po ziemiach ruskich w r. 1672, rozbił dn. 7 października na polach niemirowskich wielki czambuł tatarski i wyzwolił z jassyru 12000 szlachty i włościan, dzieci i kobiet.
Czcząc pamięć pogromcy islamu w dwuchsetną rocznicę odsieczy Wiednia
miasto Niemirów tablicę tę umieściło
12 września 1883."
Uratowano kilkanaście tysięcy ludzi. Gdyby nie to, ich los byłby bardzo mizerny. O tym co się działo z jasyrem pisałem w artykule "Targi białych niewolników" (aby przeczytać całość, należy kliknąć przycisk "bezpłatny dostęp"):
https://kresy.pl/kresopedia/targi-bialych-niewolnikow/ 
Załączone zdjęcie pochodzi z: http://178.216.200.246/image_cache/25608_gallery/niemirow_pomnik_jana_iii_rynek_tablica_fot_t_pozniak.jpg
/zbiór Radosław Sikora/

Klub Sobieski Freiburg e.V. zaprasza Panstwa na powakacyjna impreze z niesamowitym DJ MOC!

Bilety w kasie przed imreza, lub przelewem Klub Sobieski Freiburg e.V. DE33 6805 0101 0013 6967 24 z dopiskiem imienia i nazwiska Polska Noc 29.09.18. Rezerwacje stolikow wylacznie przy wczesniejszym zakupie wstepu.

NIECH MOC BEDZIE z WAMI:)

12 września 1683 roku została stoczona bitwa pod Wiedniem, która uznawana jest za największa zwycięską bitwę wojsk chrześcijańskich nad armią muzułmańską, przez połączone siły polsko-austriackie pod dowództwem króla Polski Jana III Sobieskiego🇵🇱

 

Niemiecki nazistowski obóz Stutthof, który status „państwowego obozu koncentracyjnego” uzyskał dnia 7 stycznia 1942 r., faktycznie założony został w chwili wybuchu II wojny światowej, w dniu 2 września 1939 r. 
Przez niemal sześć lat istnienia obozu przeszło przezeń około 110 tysięcy więźniów pochodzących z 28 państw. Wśród nich najliczniejszą grupę narodowościową stanowili Żydzi. Z kolei największe grupy państwowe stanowili kolejno Polacy, obywatele Związku Radzieckiego, Węgrzy i Niemcy. Ocenia się, że blisko 65 tys. więźniów zginęło w wyniku chorób, ciężkiej pracy, fizycznego maltretowania oraz niedożywienia.

Cześć pamięci pomordowanych!🇵🇱

/bialyorzel.net/ 
/muzeumstutthof/

01.09.1939.

II WOJNA SWIATOWA

72 MILIONY OFIAR

 

OBY NIGDY WIECEJ

 

 NIE ZAPOMINAMY

1.9.1939 napaść Niemiec na Polskę, dokonana bez wypowiedzenia wojny. Początek II wojny światowej w Europie.

1 września 1939 roku niemieckie wojsko wkroczyło na teren Polski rozpoczynając II wojnę światową, która trwała 6 lat.

Była to niezwykle krwawa wojna, która kosztowała życie ponad 72 MILIONY osób na świecie.

Jako początek II wojny światowej uznaje się ostrzał Westerplatte z dział pancernika szkolnego “Schleswig-Holstein”, o godzinie 4:45. Niektóre źródła podają, że pierwsze strzały padły o godzinie 4:17.

Atak na Wieluń nastąpił według opisów świadków 3 minut wcześniej niż na Westerplatte o godzinie 4:42,

o 4:34 trzy niemieckie bombowce zaatakowały most w Tczewie. Westerplatte przed agresją Niemców broniło przez aż 7 dni jedynie około 200 żołnierzy.

Podczas bombardowania Wielunia zginęło 

1.200 cywilów.

Według planów Hitlera miała być to błyskawiczna wojna. Nie spodziewał się tak dużego oporu narodu polskiego.

 

389 ROCZNICA URODZIN KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO 
[17 VIII 1629]

 

-1656 CHORAZY WIELKI KORONNY

-1665 MARSZALEK WIELKI KORONNY

-1666 HETMAN POLNY KORONNY

-1668 HETMAN WIELKI KORONNY

-1674 KROL POLSKI

 

 

 Jan Sobieski urodził się 17 sierpnia 1629 r. w Olesku. Był synem Jakuba Sobieskiego, wówczas krajczego wielkiego koronnego, i Teofili z Daniłowiczów, wnuczki hetmana Stanisława Żółkiewskiego.

Jan razem ze swoim bratem Markiem odebrał od ojca staranne wykształcenie. W latach 1640-1643 uczęszczali do Kolegium Nowodworskiego w Krakowie, a w latach 1643-1646 studiowali na Akademii Krakowskiej na Wydziale Filozoficznym. Następnie obaj udali się za granicę, gdzie między innymi we Francji, Niemczech, Niderlandach i Anglii zdobywali wiedzę humanistyczną, m.in. poprzez naukę języków obcych, retoryki oraz lekturę dzieł Tacyta, Liwiusza i Swetoniusza. Bracia poznali zagadnienia wojskowe, w tym sposoby zdobywania zamków i warowni obronnych. 13 czerwca 1646 zmarł ich ojciec Jakub.

Młodzi Sobiescy wrócili do kraju w 1648 r., w czasie powstania Chmielnickiego zaciągnęli się do wojska, Jan stanął na czele chorągwi własnego zaciągu. 15 sierpnia 1649 r. brał udział w bitwie z wojskami kozacko-tatarskimi pod Zborowem. Dwa lata później walczył w randze pułkownika w bitwie pod Beresteczkiem, gdzie został bardzo ciężko ranny w głowę i tylko dzięki podkomendnym, którzy znieśli go z pola bitwy, nie dostał się do niewoli.

1 czerwca 1652 r. Jan Sobieski wziął udział w bitwie przeciw oddziałom kozackim pod Batohem. Oddziały polskie zostały rozgromione, a wśród pięciu tysięcy jeńców pojmanych i straconych później przez Kozaków znalazł się brat Jana, Marek. Rok później Jan walczył z Tatarami w bitwie pod Żwańcem. Po zawarciu układów polsko-tatarskich został zakładnikiem polskim za wysłanego przez Tatarów posła Muraza agę.

Od 29 marca do 21 maja 1654 r. Sobieski brał udział incognito w poselstwie w Stambule jako jeden z posłów towarzyszących. Tam poznaje coraz lepiej język turecki i wnika w arkana dyplomacji wojskowej.

W 1655 r. w czasie potopu szwedzkiego, miał miejsce jeden z negatywnych etapów życia Sobieskiego. Po opuszczeniu kraju przez króla Jana Kazimierza, Sobieski jako delegat armii Aleksandra Wielopolskiego przeszedł pod Ujściem na stronę szwedzką. Niewiele wiadomo o jego służbie w armii szwedzkiej. Dopiero 24 marca 1656 r. powrócił do oddziałów polskich, pod komendę Stefana Czarnieckiego, a następnie walczył pod komendą Jerzego Lubomirskiego. 26 maja 1656 r. został przez króla mianowany chorążym wielkim koronnym.

Od 1659 r. Sobieski zasiadał w ławach sejmowych, zaś rok wcześniej był jednym z polskich komisarzy, upełnomocnionych do podpisania ugody w Hadziaczu z Kozakami zaporoskimi [16 IX 1658]. W 1662 r. został posłem z województwa ruskiego.

W 1664 r. wybuchł w Polsce rokosz Jerzego Lubomirskiego, rozpoczęła się wojna domowa. Jan Sobieski znalazł się między "młotem a kowadłem", ostatecznie poparł króla Jana Kazimierza, od którego otrzymał nominację na marszałka wielkiego koronnego (po uznanym za zdrajcę Lubomirskim). Rok później wziął ślub (najpierw tajny, później oficjalny) z Marią Kazimierą d'Arquien de Grange, zwaną później Marysieńką, dwórką królowej Ludwigi Marii Gonzagi, cztedy dni po ślubie ostatecznie przyjął laskę marszałkowską. W czasie wznowionych działań rokoszan w 1666 r. w bitwie pod Mątwami poniósł klęskę z oddziałami Lubomirskiego, następnie 21 lipca tego roku podpisał ugodę w Łęgocicach. W czasie bitwy pod Podhajcami [4-16 X 1667] pobił znacznie liczniejsze oddziały kozacko-tatarskie, co wpłynęło pozytywnie na jego wizerunek.

5 lutego 1668 r. Sobieski został mianowany hetmanem wielkim koronnym, co spowodowało, że stał się jednym z najpotężniejszych osób w państwie. Sobieski, między innymi z inspiracji żony, popierał stronnictwo profrancuskie w polskim sejmie, które na króla Polski chciało wybrać przedstawiciela Francji. Z tego też powodu, po abdykacji króla Jana Kazimierza we wrześniu 1668 r., poparł on kandydaturę Ludwika Burbona, zwanego Wielkim Kondeuszem. Ostatecznie królem Polski został Michał Korybut Wiśnowiecki, którego Sobieski nazywał "królem nieborakiem". Przez cały czas panowania króla należał do stronnictwa opozycyjnego, tzw. malkonentów.

W 1672 r. po ataku wojsk tureckich upadła twierdza w Kamieniu Podolskim, na mocy traktatu w Buczaczu Rzeczpospolita stała się lennem tureckim. W czasie brawurowych ataków Sobieskiego na czambuły tureckie, gdzie niewiele ponad 3000 jazdy rozbiło kilkunastotysięczną armię turecką, wyswobadzając ponad 40 tysięcy ludzi z niewoli. Sobieski odniósł 11 listopada 1673 r. wielkie zwycięstwo w bitwie z Turkami pod Chocimiem, co przysporzyło mu ogromnej popularności.

W 1674 r., na sejmie elekcyjnym, Jan Sobieski został wybrany na króla Polski.

Zamierzał prowadzić on "politykę bałtycką", czyli opanowanie Brandeburgii przy poparciu Szwecji i Francji. Wymagało to jednak uspokojenia sytuacji na południu kraju, Sobieski chciał zakończyć wojnę z Turcją. Turcy ruszyli na Lwów, gdzie zostali odparci przez króla. W 1676 r. doszło do rozejmu w Żurawnie, na mocy którego Turcja zachowała swoje zdobycze wojenne (m.in. Kamieniec Podolski), ale oddała w zamian Białą Cerkiew i zrezygnowała z pobierania haraczu.

Po fiasku realizacji "polityki bałtyckiej", z racji zawarcia porozumienia między Francją, a Brandenburgią, relacje polsko-francuskie uległy ochłodzeniu, przez co Sobieski skierował się w stronę Austrii, rządzonej przez Habsburgów i podpisał sojusz zaczepno-obronny, na mocy którego oba państwa gwarantowały sobie wzajemną pomoc w razie agresji tureckiej. W czerwcu 1683 r. Turcja zaczęła zagrażać Austrii, po czym zaczęła oblegać Wiedeń. Jan Sobieski przyszedł Austrii z pomocą, 12 września 1683 r. pokonując Turków w bitwie pod Wiedniem. Wracając przez Węgry, pokonał 9 października uciekające oddziały tureckie w bitwie pod Parkanami.

Rok później Rzeczpospolita, razem z Austrią, Wenecją i państwem papieskim weszła w skład Ligi Świętej, skierowanej przeciw Turkom. W 1686 r. Sobieski podpisał z Rosją traktaty Grzymułtowskiego, które potwierdzały warunki rozejmu zawartego w Andruszowie w 1667 r. (Smoleńsk i wschodnia Ukranina z Kijowem zostały przy Rosji).

W polityce wewnętrznej Sobieski dążył do utworzenia silnego państwa, usprawnienia działalności sejmu, zmagać się jednak musiał z opozycją, m.in. z rodami Sapiehów i Paców, którzy mieli kontakty z dworem brandenburskim. Nie udało mi się zapewnić sukcesji tronu swojemu synowi Jakubowi. Sobieski był jednocześnie wielkim mecenasem sztuki, wybudował pałac w Wilanowie.

 

Jan III Sobieski zmarł na atak serca 17 czerwca 1696 r. w Wilanowie, został pochowany na Wawelu w Krakowie. 

/muzeumtradycjiniepodleglosci/

 

GRAMY GRAMY GRAMY tym razem z Polonią zza miedzy

MY DO NICH ONI DO NAS! 
Polonia Freiburg i Villingen Schwenningen 
Live w Radio Feelingsfm

🍺Tyskie 
🌭Śląska z ogórasem
🥩🍟sznycel z frytkami i surówką 
I TANANANA DO SAMEGO RANAOSTATNIA IMPREZA PRZED WAKACJAMI!🎶🎶

 

Drodzy Państwo 19.5.18. 
Klub Sobieski Freiburg e.V. organizuje Wanderung
"Do źródeł modrego Dunaju".
Zabieramy suchy prowiant i dobry humor😊

Parking Escheck na północ od Furtwangen, na przeciwko Gasthaus Kreuz 
GPS 48°5'19''N 8°11'51''O /ok. 50km od Freiburga/ godz.12.15 na miejscu 
lub 11.15 parking Aldi przy Mc Donalds Baslerstr.111Freiburg i jedziemy razem.
Teren średni, kondycja dobra, przewyższenie 330 m.
12 km długość trasy 3,5 godz.

 

KOCHANI SĄSIEDZI POLONIA FREIBURG! 12.05.2018. Majowka z Polonia Villingen Schwenningen!
Zapraszamy do Schwenningen do restauracji Wildpark do wspólnej zabawy. 
Zaczynamy o 19.00, a kończymy o 3.30. 
DJ. Bogdan/Hela T.07722/3021, 0172/8198377

2 Maja Dzień Polonii i Polaków za Granicą.

Święto ustanowione zostało w 2002 roku w uznaniu wielowiekowego dorobku i wkładu Polonii i Polaków za granicą w odzyskanie przez Polskę niepodległości, wierność i przywiązanie do polskości oraz pomoc Krajowi w najtrudniejszych momentach, w celu potwierdzenia więzi z Macierzą i jedności wszystkich Polaków, tak mieszkających w Kraju, jak i żyjących poza nim.
WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO POLONIO🇵🇱


Czy to można zrozumieć, czy w to można uwierzyć, że się po polsku czytać uczono po kryjomu i, że tylko w domu i tylko z ostrożna
o historii polskiej mówić było można?
Jakże jesteśmy szczęśliwe dziś my - polskie dzieci, w wolnym urodzone kraju, świeć się nam 3 maju!

Wanderung 24.03.2018

12.00.

Z A P R A S Z A M Y

 

 

 


Kochani kto chętny przed świętami zgubić troszke kalorii zapraszamy na Wanderung

punkt wyjścia przystanek Johanneskirche Freiburg, wzdłuż Kanonenplatz, Rosskopf, St.Wendelin, St.Ottilien.
4 godz.30 min, całość trasy 13 km, przewyższenie 596 m, 
trudność terenu średnia, kondycja dobra.

Zabieramy suchy prowiant i napoje oraz dobry humor:)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z A J A W K A !
Klub Sobieski Freiburg e.V. przygotowuje dla Państwa Noworoczny Dancing w stylu lat 90-2000 w nowej aranżacji i w nowej formule, GRA GOSCINNIE DJ SATTI! konkursy i nagrody!
20.01.2018 godz.19
Restaurant Capriccio
Landstraße 3, 79232 March Hugstetten
Bilety 10 EUR wyłącznie w przedsprzedaży, ilość miejsc 75. 
/7 km od Freiburga, dojazd pociągiem jeden przystanek za Freiburg Landwasser 300m do restauracji/
Klub Sobieski Freiburg e.V. 
DE33 6805 0101 0013 6967 24 z podaniem imienia i nazwiska oraz dopiskiem Dancing 2018´

######################################################

Kochani Państwo 18.11.17. Klub Sobieski Freiburg e.V. wyjeżdża na Polonia Musik Festival do Frankfurtu. Jesli ktoś z Państwa chciałby dołączyć do reprezentacji Polonii Freiburg prosimy o kontakt do 18.10.17.z zarządem Klubu w celu zakupu wspólnych biletów. Część osób nocuje w pobliskim hotelu, część wraca w nocy.
ZAPRASZAMY do udziału w wielkiej i niepowtarzalnej imprezie polonijnej we Frankfurcie

***********************************************************************************************

m🇵🇱

SWIETO NIEPODLEGLOSCI 11 listopada 2017
SWIETO NIEPODLEGLOSCI 11 listopada 2017

 

11.11.2017. 

99 rocznica obchodów 

NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI 

🇵🇱
"Ojczyznę kocha się nie dlatego, że wielka, ale dlatego, że własna”.
Nastrój i przesłanie tego dnia najpełniej wyrażają słowa Marszałka Józefa Piłsudskiego, o których warto pamiętać: ,,Ten tylko wart nazwy człowieka, który ma pewne przekonania i potrafi je bez względu na skutki wyznawać czynem”.

mlode i starsze pokolenie Patriotow z Freiburga
mlode i starsze pokolenie Patriotow z Freiburga

----------------------------------------------

Drodzy Państwo w ramach zbliżającego się dnia Wszystkich Świętych Klub Sobieski Freiburg e.V. organizuje wyjazd 29.10.17. upamiętniający polskie miejsce pamięci Powstańców Warszawskich, którzy zginęli w obozie koncentracyjnym Veihingen / Enz.

Wyjazd 29.10.17. Godz.11.00. Miejsce zbiórki: Aldi na przeciwko Bauhaus. Czas przejazdu 1,5 h własnymi autami. Powrót wieczorem tego samego dnia.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Zarządem Klubu T.076113732194.

 

__________________________________________________________________

 

Rocznica 200 lecia śmierci Tadeusza Kościuszki 

 

ZAPROSZENIE

do udziału w uroczystościach

w Zuchwilu i Solothurn w niedzielę,

15.10.2017

z okazji 200-ej rocznicy śmierci

Naczelnika Tadeusza Kościuszki

Program:

Część 1-a w Zuchwilu

 

Kościół pod wezwaniem Świętego Marcina

(Zuchwil, Hauptstrasse 32)

 

10:00 - Msza Święta celebrowana w języku niemieckim

 

10:45 - Złożenie wieńców pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki w Zuchwilu przez oficjalne delegacje. Odegranie Hymnów Narodowych przez orkiestrę dętą z Zuchwilu.

 

Cześć 2-ga w Solothurn

 

Katedra Świętego Ursa i Wiktora(Solothurn, Seilergasse 4) oraz

Pałac Besenval (Solothurn, Kronnengasse 1)

 

12:00 - Msza Święta w intencji Tadeusza Kościuszki koncelebrowana w katedrze w języku polskim przez rektora PMK prof. Krzysztofa Wojtkiewicza.

 

13:15 - Spotkanie Polonii szwajcarskiej w Centrum Kultury w Pałacu Besenval.

 

Cześć 3-cia w Solothurn

 

Sala koncertowa (Solothurn, Untere Steingrubenstrasse 1)

 

16:00 - Uroczystość z udziałem przedstawicieli Rzeczypospolitej Polskiej oraz władz kantonalnych i miejskich Solothurn

Tańce i marsze polskie z czasów kościuszkowskich w wykonaniu orkiestry Brassband z Lommiswil.

Oficjalne wystąpienia władz szwajcarskich i polskich

Referat o Tadeuszu Kościuszce

Utwory Fryderyka Chopina w wykonaniu profesora Szkoły Muzycznej w Bernie, Pawła Mazurkiewicza.

Apero w holu Sali koncertowej

19:00 - Zakończenie uroczystości

 

 

 

 

 

______________________________________________________________

 

Kochani Państwo, dziś o 18.30 po pracy ZAPRASZAMY Was na Biesiadę Polską czyli nasz rodzimy Oktoberfest🍺Do 23 z przerwami na taniec i wygłupy, będę nas bawić dwaj znakomici komicy Grzegorze Stasiak i Szymczyk, zbierający za każdym razem dużą publikę i brawa. Będzie też gościć u nas Polonia z sąsiedniego Friedrichshafen u której po raz kolejny owi wodzireje daja SHOW, a na której imprezy nasza Polonia Freiburg będzie także zapraszana! Kto może i chce zakończyć tydzień na wesoło prosimy przyjdźcie do Melissa Wiesentalstr.2 79115 we Freiburgu, pokażmy jak bawimy się My! Wstęp 20EUR/4 bite godz. śmiechu 🍺

POLSKI OKTOBERFEST czyli BIESIADA PO POLSKU
POLSKI OKTOBERFEST czyli BIESIADA PO POLSKU

___________________________________________

Husarskie upamiętnienie 334 rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej.W sobotę, 9 września od godziny 13 Festyn kulturalno - historyczny - Piknik Husarski, który odbędzie się w Heeresgeschichtliches Museum / Militärhistorisches Institut - Arsenal, Ghegastraße,1030 Wien. Natomiast kolejnego dnia, 10. września, uroczystości upamiętnienia Wiktorii Wiedeńskiej z udziałem Husarii już od godziny 9 na Kahlenbergu.Koszulki z Biegu w Szczyrku upamiętniającego 334 Rocznicę Zwycięstwa Wojsk Króla Jana III Sobieskiego można nabyć przez Klub Sobieski Freiburg e.V.

CHOĆ LATO TRWA TO NA JEGO ZAKOŃCZENIE

KLUB SOBIESKI FREIBURG e.V. 
i MŁODY SOBIESKI 🔊zaprasza na
SOMMER PARTY 2017
16.9.2017; 20.00🔊10 EUR
Melissa Wiesentalstr.2 79115 Freiburg

W programie:

1.sala z barem i polską kuchnią, grają dla nas Red.Polskiego Radia R.Wyszkowski oraz umuzykalniony kucharz z Chopina
polskie i światowe przeboje lat 80-2000

2.druga sala SINGLE PARTY gra Gregor&Kuba

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

321 rocznica smierci Jana III Sobieskiego

 

 

 

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

_____________________________________________________________________

1.czerwca

Najlepszego Dzieciaki !

:):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):

22.04.2017 KLUB SOBIESKI FREIBURG zaprasza na

POLEN POWER PARTY

replay po Karnawale

PRZEZYJMY TO JESZCZE RAZ!

HITY SWIATOWE LAT 80,90,2000

Restaurant Melissa Wiesentalstr.

79115 Freiburg godz.20.00.

Eintritt 8 EURO.

______________________________________________________________________________________________________________________________

K A R N A W A Ł O W E

P A R T Y 2017

K A R N E V A L

P A R T Y 2017

 

28. 01. 2017 19.30.

Eintritt 10 EUR

 

Klub Sobieski Freiburg e.V.

 

Haus der Begegnung Habichtweg 48 79102 Freiburg

 

Najlepsze hity wszechczasów! Die besten Hits aller Zeiten!

 

Bal Karnawalowy Klubu Sobieski 28.01.2017 godz.19.30 informacje: 1. Przenies sie na chwile w swiat bajki i fantazji i przebierz za kogo chcesz

2. Konkursy z nagrodami, 3 najlepsze stroje wygrywaja

3. Mozliwosc wypozyczenia stroju: czarodziejka, krolewna, piratka, policjant, ksiaze 10 EUR

4. Super Menu: pierogi, sztuka miesa z zasmazana kapusta, stroganoff, fasolka po bretonsku, salatka warzywna ze slaska, zakaski, ciasto

5. Ze wzgledu na bardzo duze zainetresowanie i bezpieczenstwo bilety i rezerwacje do nabycia w przedsprzedazy i wczesniejszym odbiorze od 01.12.2016 Biuro Zarzadu Klubu Sobieski Heckerstr.29a 79114 Freiburg po-pt 9-17 T. 076113732194 Fax 92 lub wplata na konto Klub Sobieski Freiburg e.V. DE33 6805 0101 0013 6967 24 z podaniem imienia i nazwiska i dopiskiem BAL2017.

-----------------------------------------------------------

Zaproszenie na wspólne świętowanie z Polonią:
-270 rocznicy urodzin Tadeusza Kościuszki
- 199 rocznicy śmierci naszego bohatera
-80 rocznicy utworzenia Muzeum Tadeusza Kościuszki w Solurze.

Program imprezy przedstawia się nasętująco:

16 pażdziernika, udział w uroczystościach:
-godz 10, spotkanie przy pomniku grobowym Tadeusza Kościuszki na cmentarzu przy kościele, hymny Konfederacji Szwajcarskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej i Rzeczypospolitej Polskiej, przemówienia i złożenie kwiatów Ambasad USA,RP i naszej delegacji.
10,15 przejście do Kościoła i uroczysta msza św koncelebrowana w języku niemieckim, polskim, angielskim i francuskim. Po mszy św. spotkanie z Polonią Szwajcarską ,przemówienia, koncert orkiestry miejscowej i naszego zespołu, poczęstunek polskimi specjałami kulinarnymi.
-godz 15 , spotkanie w Muzeum Tadeusza Kościuszki w Solurze,

http://www.kosciuszkomuseum.ch/museum/aktuelles.html

„Człowiek, który wyprzedził swoje czasy” – to tytuł filmu dokumentalnego o życiu Tadeusza Kościuszki. Producentem i autorem filmu jest Alex Starożyński - dziennikarz, działacz polonijny w USA i honorowy prezes nowojorskiej Fundacji Kościuszkowskiej

kosciuszkomuseum.ch
-----------------------------------------------------------

M U S I K

M A R A T H O N

P A R T Y

 

01.10.2016
START 19.30

z/mit

KLUB SOBIESKI FREIBURG

Radio Freiburg & Radio Feelingsfm.eu

DJ GreGory_eM & DJ KuBa

 

RESTAURANT MELISSA Wiesentalstr.2 79115 Freiburg

Bilet/Eintritt 8 EUR Klub Sobieski Freiburg

________________________________________________

 

Wyjazd z Klubem Sobieski do Wiednia w dn.9-13.9.16. /możliwy przyjazd tylko weekendowy/program uroczystości poniżej,
zgłoszenia uczestników do 20.8.16.
Poza tym zwiedzanie miasta i zamku Schönbrunn z przewodnikiem, niepowtarzalny koncert filharmonikow wiedeńskich, przejazd na wyspę nad pięknym modrym Dunajem i wieczorne biesiadowania z Polonią z całej Europy.

__________________________________________________________________

Zajawka powakacyjna 📣📣📣📣📣📣📣📣📣

 

 

- w dniach 9-13.09.16 wyjazd Klubu Sobieski na Uroczystości z okazji 333 rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej, odsłonięcie pomnika krola Jana III Sobieskiego, w tym zwiedzanie starego Wiednia z przewodnikiem koszt 5 EUR/os., koncert filharmonikow wiedeńskich, Gala i koncert z okazji 25 lecia Dni Polskich i organizacji Forum Polonii odbedzie sie 11 wrzesnia, rekonstrukcja bitwy, spotkanie z Polonią i wiele innych atrakcji. Zakwaterowanie ok.57 EUR dziennie.Przejazd własnymi samochodami /ew.możliwość busem/.Chętnych prosimy w terminie do 15.08.16.o zgłoszenia do Zarządu Klubu. 

 

- 1.10.2016 📣📣📣 POWAKACYJNA IMPREZA KLUBU SOBIESKI I MŁODEGO SOBIESKIEGO, zagramy tym razem dla Was muzykę z różnych stron świata i największe tematy muzyczne!

_____________________________________________________________________

M E G A 

P A R T Y

N A C H T     4.06.2016

START 20.00 

 

Musik: DJ WyRo DJ KuBa DJ GreGor Polnisch Radio Freiburg Radio Fellings

 

RESTAURANT MELISSA Wiesentalstr.2 79115 Freiburg ggü. Bauhaus

VERANSTALTER KLUB SOBIESKI FREIBURG e.V.

Ticket 7 EUR, rezerwacja i sprzedaz, Reservierung und Verkauf
Tel 076113732193; 94 Fax Mo-Fr 92 9-17, biuro Zarzadu przy Heckerstr.29a 79114 Freiburg
Vorstand Klub Sobieski Freiburg e.V.
Dipl.Oec M.Slomski, Red.R.Wyszkowski

Młody Klub Sobieski z dn.1.3.16. działa, DJ Kuba i DJ Gregor 4.06.2016 beda bawic nasza Publike, dwie sale, dwie generacje!

Siemka!

Droga młodzieży (starsza i młodsza) mamy pierwsze wstępne oficjalne info odnośnie imprezy, o której juz kilkukrotnie informowałem wraz z Klubem Sobieski.
4 czerwca - termin łączony "młodzież i starsi" cudzysłowem! u nas nie ma podziałów, trzymamy razem, dzielą nas dwie sale z różną muzyką, specjalnie dla nas przy klubowych rytmach z gatunku dance, r'n'b, house, techno w róznych podgatunkach, które będziemy serwować wraz z Gregorem i druga sala pop, disco, dance, rock Emotikon wink
Chciałbym, abyście potraktowali to na tyle poważnie, na ile my traktujemy, będzie to pierwsze oficjalne spotkanie i wiele zależy od Was, co będziemy robić dalej. Jest to dla nas nowe doświadczenie, tak samo jak i dla Was, kochamy muzykę, dobrą zabawę i możecie wierzyć, że jest presja baaardzo poważnie to traktujemy, bo chcemy, żebyście byli zadowoleni!
Oczywiście, nie oczekujemy tylko ilości, ale w ogromnym stopniu jakości, więc nie chcielibyśmy, aby przychodzić tylko żeby zajrzeć co sie dzieje, albo olać sprawę, ale czynnie uczestniczyć w wydarzeniu. To jak potraktujemy siebie nawzajem będzie miało wpływ na dalszy rozwój tego typu wydarzeń, a mamy w głowach ciekawe pomysły na kolejne terminy!
Jest to dobry czas, żeby przy okazji dobrej zabawy poznać się nawzajem w większym gronie, a wszyscy wiemy, że jest nas tutaj sporo, co może procentować później wspólnymi spotkaniami i wypadami na różnego rodzaju eventy w mieście w Europie, a może i na świecie Emotikon wink!
Niedługo utworzymy wydarzenie i będziemy tam podawać więcej szczegółów odnośnie muzyki, kolejnych pomysłów i innych spraw na bieżąco;)!
Gorąco zapraszamy już dziś na wydarzenie oraz zachęcanie znajomych do udziału obiecujemy, że wasz wkład będzie nagrodzony!

pozdrawiam

KubA

_____________________________________________________________________

KLUB SOBIESKI ZAPRASZA NA BAL KARNAWAŁOWO - KOSTIUMOWY NAJLEPSZA IMPREZA W ROKU, nagroda dla najlepszego stroju dla singla lub pary, beczka smiechu-konkursy, najlepsze hity swiatowe i polskie

30.01.2016 o godz.19.30.

Miejsce Imprezy: Haus der Begegnung Habichtweg 48 79110 Freiburg. Pyszna kuchnia, w tym polski bigos, wloskie Chilli con Carne, jaja z kawiorem, koreczki, profesjonalne drinki, polski alkohol, dobra muzyka i scenariusz imprezy. Cena biletu 12 EUR do nabycia w Zarzadzie Klubu przy Heckerstr.29a 79114 Freiburg po-pt 9-17. Ilosc miejsc ograniczona, rezerwacje miejsc mozliwe wylacznie po uprzednim zakupie biletu.

Gra Zespol Sanok i DJ Kuba! Kto chetny do improwizacji wybranej przez siebie piosenki z podkladem muzycznym zapraszamy-rowniez nagroda:) piosenki na zyczenie zglaszamy na klub.sobieski@gmx.de Info: Zarzad Klubu Dipl.Oec M.Slomski Red.R.Wyszkowski T.076113732193 lub 94 po-pt 9-17

www.sobieski-freiburg.jimdo.com 👯 💂 👸 👰 👲

stroje karnawałowe obowiązkowe

organizator zapewnia profesjonalna ochrone

-----------------------------------------------------------

Mikołajki 2015 z wokalem zespolu Sanok i pod patronatem Klubu Sobieski Freiburg

-----------------------------------------------------------

18-ka POLSKIEGO RADIA FREIBURG !!!
KLUB SOBIESKI I POLSKIE RADIO FREIBURG zapraszaja dn.3.10.15 o godz.20.00
Zagrają: Grupa 3R12, Margo Pruszynska, Marta Schröder, Duet Wyszkowski&Krakowiak, Zespol Sanok z Freiburga!

BILETY w cenie 12 Euro na 18-te Urodziny Polskiego Radia Freiburg dn.03.10.2015 o godz.20.00 w Haus der Begegnung Habichtweg 48 79102 Freiburg
do nabycia od 10.09.15 do 30.09.15 w Zarządzie Klubu przy Heckerstr.29a Freiburg 79114 po-pt 9-17.
REZERWACJA MIEJSCA MOŻLIWA WYŁĄCZNIE PO UPRZEDNIM ZAKUPIE IMIENNEGO BILETU!
Ilosc miejsc ograniczona.
/osoby, ktore w tym roku ukonczyly 18-ke po okazaniu swiezutkiego dowodu os.wstęp wolny/.
Info: T.076113732193 lub 94 po-pt 9-17

------------------------------------------------------------

SZANOWNI PAŃSTWO ZARZĄD KLUBU SOBIESKI FREIBURG dn.19.09.15 o 8.00 w związku z obchodami wybuchu II Wojny Światowej organizuje wyjazd do niemieckiego KZ Struthof Natzweiler w Alzacji /1.30 h jazdy samochodem z Freiburg /, gdzie złożymy kwiaty i zapalimy znicze upamiętniające śmierć wielu ludzi, w tym wielu pomordowanych naszych rodaków.Oprawe historyczna i przewodnikow zapewnia Klub.Rodzice pragnacy zabrac dzieci podejmuja odpowiedzialnie decyzje w tej sprawie.W drodze powrotnej, przy sprzyjającej pogodzie planowany piknik/zabieramy termosy z kawą i herbata oraz prowiantem/.Zbiorka w sobotę na parkingu Aldi przy Heckerstr.4/po przeciwnej stronie Real Freiburg Haid/.Prosimy do 15.09.15 o zgłoszenia uczestników wycieczki do Zarządu Klubu T.0761/13732193 lub 94 po-pt 9-17 /dysponujący wolnymi miejscami w autach proszeni są o jak najszybsze podanie informacji/.Zarząd Klubu Sobieski zastrzega sobie prawo do odwołania wycieczki przy niesprzyjającej aurze.Bilety +18 lat 6 Euro, -18 lat 3 Euro.

http://www.badische-zeitung.de/elsass-x2x/kz-gedenkstaette-im-elsaessischen-natzweiler-struthof--103902613.html

http://www.badische-zeitung.de/elsass-x2x/mediziner-spuert-die-sammlung-des-nazi-arztes-august-hirt-auf--108263483.html

 -----------------------------------------------------------

Klub Sobieski Freiburg ma zaszczyt ponownie zaprosić naszych miłych gości dn.15.08.2015 o godz.20 do Złotego Grandla w Heitersheim na grilla przy świecach i na potancowke z nami do 2 w nocy! Organizator Klub Sobieski Freiburg i nasza nieoceniona szefowa kuchni Ania Jankowska.

Drodzy Uczestnicy Grilla 15.08.15 ze względu na przygotowanie odpowiedniej ilości dan: karkówka z grilla z zapiekanymi ziemniakami i salatka oraz o 24.00 barszczyk czerwony i flammkuchen prosimy do dn.10.08.15 zgłaszać tel.do Zarządu Klubu Sobieski chętnych. Tel.0761 13732193 lub 94 w godz.9-17 po-pt.

---------------------------------------------------------

Klub Sobieski Freiburg zaprasza na powitanie lata 28.06.2015 o godz.14 w Zlotym Grandlu /Autobahn A 5 kierunek Basel zjazd na Heitersheim po przeciwnej stronie Aral i Mc Donalds wjazd w brame "Schießstand"/.
Grill: karkowka, szaszlyki, kielbaski, ziemniaczki pieczone z rozmarynem, salatka z pomidorow mozarelli i bazylii, bialej kapusty, sos zaziki, pieczywo: cena 15 Euro. Napoje u barmana, mozna wniesc male swoje "conieco". Strzelnica z instruktorem 20 Euro plus srut /groszowa sprawa/ prosze zglaszac chetnych na maila www.klub-sobieski@gmx.de i Facebooka Klubu Sobieski Freiburg.

---------------------------------------------------------

NO CÓŻ KOCHANI, PO WIELKANOCNYM OBZARSTWIE CZAS KALORIE ZGUBIĆ! KLUB SOBIESKI FREIBURG ZAPRASZA 16.MAI 2015 O GODZ.19 NA MAJÓWKĘ I 10-URODZINY KLUBU w Haus der Begegnung HABICHTWEG 48 79102 FREIBURG ! Zabawa z nami gwarantowana, tort urodzinowy i kawa gratis! Wstęp 12 Euro, bawi nas Christoph Abramowicz i dijejka freiburska.Bilety do nabycia: Zarzad Klubu Sobieski Dipl.Oec M.Slomski lub Red.R.Wyszkowski, J.Kulesza Heckerstr.29a 79114 Freiburg po-pt 9-17 Tel.0761/13732193 lub 94; ilosc miejsc ograniczona.

Smacznego jajka, Świąt jak z bajki
I niech Wam zając przyniesie podarki.
Pięknej święconki, udanych wypieków,
Żeby ten czas był najmilszy na świecie.
I taka tradycja jest w naszym kraju,
Żeby w śmigusa Was zmoczyć miało.
Serdeczne życzenia przesyła Zarząd Klubu Sobieski.


--------------------------------


DRODZY PAŃSTWO, w poniedziałek Wielkanocny 06.04.15. o godz.13.30 dla tych, którzy nie wyjeżdżają do kraju, tudzież nie urlopują .. KLUB SOBIESKI FREIBURG wraz z POLSKIM RADIEM FREIBURG, zaprasza na poniedziałkowe śniadanko wielkanocne, spacerek, strzelnice (pod okiem instruktora), tańce i popołudniowe jedzonko do Goldene Grandel Jägerkuche Natostraße 79258 Hartheim-Bremgarten. Polskie potrawy z karty oraz napoje do wyboru. Uprzejmie prosimy o zgłaszanie  pod nr.tel. Klubu Sobieski Freiburg tel.0761/13732193,94 po-pt 9-17 lub na adres klub.sobieski@gmx.de najpóźniej do końca marca.

Biala kielbasa z dzika
Szynka gotowana
Pasztet z dziczyzny
Tradycyjna salatka warzywna
Zurek
Jajka w majonezie
Galaretki drobiowe
Cwikla z chrzanem
Sernik, kawa, herbata
15 e

------------------------------------------------------------

 

Dzień Kobiet w Złotym Grandlu 8.03 o 16.00
Pieczeń z jagnięciny, gratin ziemniaczany, buraczki zasmazane, sałatka, deser , BUFET 15€, zapraszamy Panie, Panów obowiązkowo z goździkiem.
Goldene Grandel Jägerkuche Natostraße 79258 Hartheim-Bremgarten.PROSIMY GOSCI O POTWIERDZENIE SWOJEJ OBECNOSCI: Klub.sobieski@gmx.de lub pod nr.tel.0761/13732193 lub 94 codziennie. 9-17.

-----------------------------------------------------------

Tickets - Karten Kapela Maliszów - (PL) Folk


Spitalkeller
Spitalstraße, 77652 Offenburg
Veranstalter: 361° Konzerte e.V.

„Kapela Maliszów“, sind drei Musiker aus Polen, die sich zu einem von nur drei Konzerten in Deutschland auch in Offenburg die Ehre geben. Entdeckt in Polen von einem Musikjournalisten des WDR, folgen sie dessen Einladung zu einem Gastspiel beim Kölner Sender. Durch freundschaftliche, musikalische Bande in die Ortenau, kommen wir so auch in den Genuss, den „Familienbetrieb“ vorzustellen.
Vater Jan, Tochter Zusanna und Sohn Kacper bewegen sich in generationenübergreifend in der Tradition ihrer Heimat, der Karpaten, aber auch in der umliegender Länder, wie Serbien, Mazedonien und Rumänien. „Musik für alle Gelegenheiten“, könnte man das Repertoire überschreiben. So gibt es Hochzeits- und Tanzlieder ebenso wie Balladen und Liebeslieder und Geschichten aus dem Leben.
Für zwei der drei Musiker von Kapela Maliszów ist es der erste Besuch in Deutschland. 2014 hat der heute erst 16 Jahre alte Kacper Malisz (Violine, Nickelharpa) den Preis für den besten Musiker des Festivals „Nowa Tradycja“ - Neue Tradition Festival – gewonnen. 2013 erhielt er den Preis bei „Mazurkas oft the World“ Festival in Warschau. Zuzanna singt und spielt die vom Großvater gebaute Trommel.
Papa Jan, Instrumentenbauer und Multiinstrumentalist, spielt auf der Geige, Trommel und der Basolia - ähnlich dem Cello.
Neben einigen Preisen, die der Nachwuchs auf diversen Festivals für ihre Darbietung und Kunstfertigkeit erhielt, spielte die Kapela Maliszów letztes Jahr für den polnischen Präsidenten
Der Abend verspricht einen Ausflug in die über Generationen gelebte Musiktradition unserer Nachbarn im Osten.

Ticketpreise ab 12,00 € und Ermäßigungen

-----------------------------------------------------------

Treffen mit Polinnen und Polen aus Gundelfingen und Umgebung
Am Samstag, 07. März 2015, laden wir ab 15 Uhr im Haus Café Engel , 1. Obergeschoss, wieder zu unserem Treffen mit Polinnen und Polen aus Gundelfingen und Umgebung ein. In zwangloser Runde wollen wir uns austauschen darüber, was es Neues gibt in Gundelfingen, wie es sich lebt in unserer Gemeinde, wie sich die Partnerschaft mit Bierun weiterentwickelt, was der Deutsch-Polnische Partnerschaftsverein plant und vieles mehr. Für Kaffee und Kuchen ist gesorgt. Wir laden herzlich ein. Zapraszamy! 07.03.15. z Klubem Sobieski Freiburg i Polnisch Radio Freiburg na spotkaniu miast partnerskich w Gundelfingen!

polenanim

polenanim

Polnischen Abend
im Karl-Höfflin-Gemeindehaus, Denzlingen
Hauptstraße 120, hinter der St. Georgskirche
am 28.2.2015, ab 19.00
wir veranstalten in diesem Jahr schon unseren 5. Polnischen Abend, dieses Mal mit der besonderen Attraktion, dass zwei Vertreterinnen des Komitees in Konstancin-Jeziorna anwesend sein werden (Małgorzata Zarzycka und Ania Kowalik) und eigenhändig Pierogen und andere polnische Spezialitäten zubereiten wollen (natürlich von uns assistiert und ergänzt) und mit Liedern und Gedichten auch unser kulturelles Landeskunde-Programm erweitern werden. Dazu gibt es natürlich polnische Getränke, einige Fotos aus unseren Aktivitäten des letzten Jahres und viel Spaß und Gespräche.
Für die Speisen brauchen wir einen Beitrag von 12 € (Kinder und Presseleute sind frei Emotikon smile ), die Getränke werden gesondert bezahlt, zur Begrüßung gibt es einen kostenlosen Einstand.

-----------------------------------------------------------

KLUB SOBIESKI zaprasza do oglądania z nami LIVE skoków narciarskich 7.02.15. o 15.30; 8.02.15 o 14.00 w Tittisee Neustadt, rezerwacja biletów na oficjalnej stronie  skoków w Titisee-Neustadt

:http://weltcupskispringen.de/index.php/tickets/
 a po emocjach jedziemy wspólnie na grzańca!

Ps.piszcie w sprawie wspólnego wyjazdu,wolnych miejsc w autach...kibicowaliśmy tu nie raz Małyszowi...będziemy i tym razem z naszymi ORŁAMI!! szaliki,czapki..etc. ..czyli gadżety kibica polskiego -flaga polska  mile widziane
Info: Zarzad Klubu: Dipl.Oec M.Slomski T.016097619422, Red.R.Wyszkowski 016319773143   mail: radioprf@aol.com
http://weltcupskispringen.de/wp-content/uploads/Kopfbild5.jpg

-----------------------------------------------------------

 KLUB SOBIESKI FREIBURG składa Państwu serdeczne podziękowania za wspaniałą zabawę karnawałową 31.01.2015, wyśmienitą atmosferę i wspólne towarzystwo. Dziękujemy naszym gościom z wielu miast i państw, za pełna frekwencję i fantastyczne kostiumy.

Organizatorom, PMK Freiburg, sponsorom, obsłudze, muzykowi, ochronie WIELKIE DZIĘKI, a nam WSZYSTKIM WSZYSTKIEGO DOBREGO W 2015 ROKU! Fotki na Facebook Klub Sobieski Freiburg.

Ps. w piątek, 6.02.15 o godz. 16.oo-17.oo będzie relacja z zabawy w ,,PolskimRadioFreiburg"-audycji na 102.3Mhz  ,lub www.rdl.de/live

---------------------------------------------------------

 

 

 

Podziękowania

Dziekujemy serdecznie naszym gosciom za wspaniala zabawe , czadowa atmosfere i zapraszamy na kolejna. Dziekujemy za przybycie gosciom z Basel, Lörrach, Meersburg, Emmendingen, Stuttgart, Karlsruhe i innym.Bawilo sie z nami 140 osob, które stworzyly kapitalna atmosfere i klimat dobrej zabawy. Dziekujemy naszym wspanialym Paniom za przygotowanie pysznych smakolykow , za smaczne ciasta oraz organizatorom Klubu Sobieski Freiburg za przygotowanie naszej imprezy. DO ZOBACZENIA NA KOLEJNEJ NASZEJ IMPREZIE! Drodzy Panstwo.Po naszej zabawie 04.10.14 w Klubie Sobieski ktos z Was zostawil meski sweter i damska marynarke. Prosze sie zglaszac po odbior do biura przy Heckerstr.29a we Freiburgu codz.9-17.

zdjecia z imprezy w zakladce "Fotki". DZIEKUJEMY!

Klub Sobieski Freiburg  e.V.

 

Info: Zarzad/Vorstand/:

Zarząd Klubu Sobieski Freiburg e.V.
1. Dipl.Oec M.Slomski M.A. prezes klubu
2. mgr.A.Kotarska-Ciechowska z-ca, kasjer, M.J.J. Kulesza, R.Wyszkowski
3. Jozef Strach, z-ca, sekretarz

4. Robert Ciechowski licencja ochrona i organizacja eventow
5. DJ wspolpracujacy: 

 

 

Klub nie pobiera skladek czlonkowskich

 

Biuro Zarzadu:

Seitzstr.6

79115 Freiburg T:+4976113732194

Fax +4976113732187

po-pt. 9-17 Uhr

Mail:

info@klubsobieskifreiburg.de

Facebook: 

Klub Sobieski Freiburg e.V.

Instagram:

klubsobieskifreiburgev

Amtsgericht Freiburg HRB701745

DE33 6805 0101 0013 6967 24

Klub Sobieski Freiburg e.V. od wielu lat skupia Polakow i tworzy polskosc na obczyznie, nie jest organizacja o charakterze religijnym ani politycznym, jest dla wszystkich Polakow, a takze wspolpracuje z wieloma organizacjami polonijnymi i stowarzyszeniami w Niemczech oraz w Europie.

Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone na stronie Klubu Sobieski Freiburg e.V. są własnością oraz są chronione prawem autorskim, wszelkie prawa zastrzeżone.

 

Datenschutzerklärung

Durch die Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Daten gemäß der nachfolgenden Beschreibung einverstanden. Unsere Website kann grundsätzlich ohne Registrierung besucht werden. Dabei werden Daten wie beispielsweise aufgerufene Seiten bzw. Namen der abgerufenen Datei, Datum und Uhrzeit zu statistischen Zwecken auf dem Server gespeichert, ohne dass diese Daten unmittelbar auf Ihre Person bezogen werden. Personenbezogene Daten, insbesondere Name, Adresse oder E-Mail-Adresse werden soweit möglich auf freiwilliger Basis erhoben. Ohne Ihre Einwilligung erfolgt keine Weitergabe der Daten an Dritte.

Datenschutzerklärung für Cookies

Unsere Website verwendet Cookies. Das sind kleine Textdateien, die es möglich machen, auf dem Endgerät des Nutzers spezifische, auf den Nutzer bezogene Informationen zu speichern, während er die Website nutzt. Cookies ermöglichen es, insbesondere Nutzungshäufigkeit und Nutzeranzahl der Seiten zu ermitteln, Verhaltensweisen der Seitennutzung zu analysieren, aber auch unser Angebot kundenfreundlicher zu gestalten. Cookies bleiben über das Ende einer Browser-Sitzung gespeichert und können bei einem erneuten Seitenbesuch wieder aufgerufen werden. Wenn Sie das nicht wünschen, sollten Sie Ihren Internetbrowser so einstellen, dass er die Annahme von Cookies verweigert.